Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Thán từ
  (Anh, khẩu ngữ) chúc sức khỏe! (khi uống rượu)
  tạm biệt!
  Cheers! See you tomorrow night
  tạm biệt! tối mai gặp lại
  cảm ơn!