Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  la, hét
  yell out in terror
  hét lên vì khiếp sợ
  chị ta hét đứa con tinh quái của mình
  chị ta hét chồng về tội say rượu liên miên
  Danh từ
  tiếng la, tiếng hét
  a yell of terror
  tiếng hét vì khiếp sợ
  (Mỹ) tiếng la hò động viên (một đội bóng ở trường đại học…)

  * Các từ tương tự:
  yellow, yellow boy, yellow card, yellow dog, yellow fever, yellow flag, yellow hammer, yellow jack, yellow jacket