Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái bàn
  bàn ăn; những người ngồi ăn
  set the table
  bày bàn ăn
  set all the table laughing
  làm cho tất cả người ngồi ăn cười lên
  (cách viết khác tableland) cao nguyên
  bảng, biểu
  table of contents
  bảng mục lục
  học bảng cửu chương
  at table
  khi ngồi ăn
  trẻ em phải học cách ngồi ăn uống cho phải phép
  they were at table when we called
  khi chúng tôi gọi, họ đang ăn
  drink somebody under the table
  xem drink
  lay (put) one's cards on the table
  xem card
  the negotiating table
  on the table
  (Anh) được đưa ra thảo luận và bàn bạc
  ban giám đốc đã đưa ra nhiều đề nghị mới để thảo luận bàn bạc
  để sẽ bàn bạc lại sau(nói về một đề nghị)
  turn the tables [on somebody]
  đảo ngược tình thế đối với ai; giành ưu thế đối với ai
  under the table
  đưa (tiền) để đút lót
  wait at table
  xem wait
  Động từ
  (Anh) đệ trình (lên Quốc hội) để thảo luận bàn bạc
  phe đối lập đã đệ trình lên Quốc hội nhiều sửa đổi đối với dự luật để thảo luận bàn bạc
  (Mỹ) để (một đề nghị) sẽ bàn lại sau

  * Các từ tương tự:
  table d'hôte, table d'hôte, table d'hote, table manners, table mat, table tennis, table turning, table wine, table-allowance