Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rượu vang bữa ăn (thường là thứ không đắt tiền)