Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nùi bông
  lông tơ
  (khẩu ngữ) cú thất bại, cú vấp váp
  a bit of fluff
  xem bit
  Động từ
  giũ nhẹ cho xù ra
  con chim xù lông ra
  (khẩu ngữ) thất bại; làm hỏng
  nó thực sự đã hỏng thi
  fluff a stroke
  đánh hỏng một cú (đánh gôn)

  * Các từ tương tự:
  fluffiness, fluffy