Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  bé yêu
  how's my little poppet today?
  Hôm nay bé yêu của tôi ra sao?
  don't cry poppet!
  bé yêu, đừng có khóc!
  người nhỏ nhắn xinh xắn

  * Các từ tương tự:
  poppet-head, poppet-valve