Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  váy
  vạt áo (từ thắt lưng trở xuống)
  tấm quay nhanh (một cỗ máy)
  (từ cổ, tiếng lóng) đàn bà con gái (coi như thứ để thỏa mãn tình dục)
  skirts
  (số nhiều)
  như out-skirts
  Động từ
  đi men theo rìa
  con đường men theo bìa rừng
  skirt round something
  tránh đề cập đến, nói gần nói xa
  chị ta nói gần nói xa đến vấn đề giá cả tăng cao

  * Các từ tương tự:
  skirt-dance, skirt-dancer, skirt-dancing, skirting, skirting-board