Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều sai lầm ngớ ngẩn
  Động từ
  sai lầm một cách ngớ ngẩn
  cảnh sát đã sai lầm một cách ngớ ngẩn khi bắt nhầm người
  blunder about (around…)
  mò mẫn
  anh ta mò mẫm quanh phòng để tìm cái công tắc đèn
  blunder into something
  va phải
  trong bóng tối anh ta va phải cái bàn

  * Các từ tương tự:
  blunderbus, blunderbuss, blunderer, blunderhead, blunderingly