Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quyền đi trước, quyền ưu tiên
  to give the pas
  nhường đi trước, nhường bước; nhường quyền ưu tiên
  to take the pas
  được đi trước; được quyền ưu tiên
  bước nhảy, bước khiêu vũ
  pas seul
  bước vũ ba lê một người biểu diễn
  pas de deux
  bước vũ ba lê hai người biểu diễn

  * Các từ tương tự:
  pas-seul, pascal, pasch, paschal, pase, paseo, pash, pasha, pashalic