Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blunderbuss /'blʌndəbʌs/  

  • Danh từ
    (sử học) súng etpigôn
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phạm sai lầm ngớ ngẩn