Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ)
    điều sai lầm ngớ ngẩn