Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ngu, người ngốc nghếch
  sai lầm ngu ngốc
  sorrythat was a bit of a goof on my part
  xin lỗi, đó là một sai lầm ngu ngốc của tôi
  Động từ
  làm sai, làm hỏng
  cô ta gặp một cơ hội lớn nưng lại bỏ hỏng (bỏ lỡ) mất
  goof about (around; off)
  xử sự một cách ngốc nghếch; làm tắc trách

  * Các từ tương tự:
  goofball, goofily, goofiness, goofy