Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fluffiness /'flʌfinis/  

  • Danh từ
    tính cách mịn mượt như lông tơ