Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vòm cầu, nhịp cầu
  chiếc cầu ba nhịp
  (cách viết khác archway) cửa tò vò
  mu bàn chân
  Động từ
  uốn [thành] vòng cung; uốn khum lên
  con mèo uốn lưng khum lên khi thấy con chó
  arch across (over) something
  bắc theo hình vòng cung qua (cái gì đó)
  những cây cao vươn thành hình vòng cung qua sông
  Tính từ
  tinh quái, láu lỉnh
  an arch smile
  nụ cười tinh quái

  * Các từ tương tự:
  ARCH effect, arch-, arch-enemy, arch-fiend, arch-priest, archaean, archaeologer, archaeological, archaeologist