Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ, -ier, -iest)
  kỳ cục; hài hước
  a zany haircut
  kiểu tóc kỳ cục
  Danh từ
  người kỳ cục; người lố bịch