Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có hạch quả phỉ; có mùi vị hạt phỉ
  (lóng) điên; kỳ cục
  [as] nutty as a fruitcake
  (lóng)
  điên quá mức; hết sức kỳ cục