Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ố, vấy bẩn; bị ố; bị vấy bẩn
  chiếc khăn bàn vấy nước thịt
  ngón tay nhuốm vàng chất nicotin
  bàn tay vấy máu
  tấm thảm trắng của chúng tôi dễ vấy bẩn
  nhuộm màu
  nhà sinh nhuộm màu mẫu vật trước khi soi kính hiển vi
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) làm nhơ nhuốc, làm hoen ố
  biến cố đó đã làm hoen ố sự nghiệp của ông ta
  Danh từ
  thuốc màu, phẩm nhuộm
  how much stain should I buy for the table?
  tôi phải mua bao nhiêu phẩm để nhuộm chiếc bàn này?
  vết ố, vết nhơ
  tôi không thể tẩy sạch các vết ố cà phê này ở tấm thảm
  ông ta rời khỏi tòa án mà tên tuổi không bị một vết nhơ nào cả

  * Các từ tương tự:
  stainability, stainable, stained glass, stainer, staining, stainless, stainless steel