Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kỳ họp
  during a long sitting
  suốt thời gian diễn ra kỳ họp
  lần, lượt
  phòng ăn nhỏ, nên bữa trưa phải có hai lượt người ăn
  buổi (làm việc gì liên tục)
  finish reading a book at one sitting
  đọc xong cuốn sách trong một buổi tối
  thời gian ngồi làm mẫu vẽ; thời gian ngồi chụp ảnh
  ổ trứng ấp, lứa trứng
  Tính từ
  đương nhiệm (chức vụ)
  đang thuê (nhà)

  * Các từ tương tự:
  sitting duck, sitting member, sitting target, sitting tenant, sitting-room