Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  tàu ngầm
  cầu thủ thay thế (bóng đá cricket)
  (thường số nhiều) tiền niêm liễm, tiền nguyệt liễm
  phó chủ biên
  Động từ
  (-bb-)
  thay thế
  I had to sub for the refereewho was sick
  tôi đã phải thay thế cho trọng tài bị ốm
  hiệu đính; làm phó chủ biên
  làm phó chủ bút cho một tờ báo địa phương

  * Các từ tương tự:
  sub-, sub-abdominal, sub-aqua, sub-assistant, sub-basement, sub-cabinet, sub-calibre, sub-cartilaginous, sub-exchange