Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -est)
  lòe loẹt, sặc sỡ, hào nhoáng
  flashy clothes
  quần áo lòe loẹt
  a flashy car
  chiếc xe hào nhoáng