Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facile /'fæsail/  /'fæsl/

 • Tính từ
  (thường nghĩa xấu) dễ dàng (nên không có giá trị cao)
  a facile success
  một thành công dễ dàng
  hời hợt
  a facile remark
  lời nhận xét hời hợt
  ăn nói lưu loát (người)
  a facile speaker
  một diễn giả lưu loát