Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có tính chất nhạc] jaz; như nhạc jaz
  lòe loẹt, hào nhoáng
  jazzy colours
  màu sắc lóe loẹt
  jazzy clothes
  quần áo hào nhoáng