Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh bại
  quân thù đã bị đánh bại trong một trận quyết định
  làm rối trí
  tôi đã cố gắng giải bài toán, nhưng việc đó làm cho tôi rối trí quá
  làm thất bại
  không làm việc đủ mức anh làm thất bại chính mục đích của bản thân mình
  Danh từ
  sự thất bại
  suffer defeat
  bị thất bại
  trận thất bại, trận thua
  sáu trận thắng và hai trận thua

  * Các từ tương tự:
  defeater, defeatism, defeatist, defeature