Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nọc độc (nói về rắn…)
  độc địa, nham hiểm
  a venomous insult
  lời chửi độc địa

  * Các từ tương tự:
  venomously, venomousness