Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-) (spat , từ Mỹ spit)
  nhổ ra; phun ra
  cháu bé nhè thức ăn ra bàn
  anh ta nhấp một hớp rượu vang rồi phun ra
  phun nước bọt; nhổ nước bọt
  anh ta hay làm bắn nước bọt ra mỗi khi nói nhanh
  ở nhiều nước người ta cho rằng nhổ nước bọt ở nơi công cộng là thô lỗ
  she spat at him (in his face)
  cô ta nhổ vào mặt hắn (tỏ sự khinh bỉ, giận dữ…)
  (+ about) phun ra; tuôn ra; làu bàu; gầm gừ
  bà ta phun ra những lời chửi rủa anh ấy
  anh ta bước đi, miệng làu bàu giận dữ
  con mèo gầm gừ trước con chó
  tóe (lửa); nổ lách tách; kêu xèo xèo
  thịt lợn muối rán xèo xèo trong chảo
  súng nổ hai phát và anh ta gục chết
  (dùng với it trong các thì tiếp diễn) mưa lất phất
  trời không mưa to nữa, nhưng hãy còn lất phất vài hạt
  spit it out!
  (khẩu ngữ)
  muốn nói gì thì nói nhanh lên!
  Danh từ
  nước bọt
  be the dead spit of
  xem dead
  spit and polish
  sự lau chùi sáng bóng trang bị quân lính
  Danh từ
  cái xiên (nướng thịt)
  mũi đất (nhô ra biển, ra hồ)
  Động từ
  (-tt-)
  xiên (thịt để nướng)
  Danh từ
  mai (bề sâu xắn xuống đất bằng chiều dài một lưỡi mai)
  đào sâu hai mai

  * Các từ tương tự:
  spit personality, spit pin, spitball, spitchcock, spitdevil, spite, spiteful, spitefully, spitefulness