Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nhỏ dãi, chãy nước dãi
    (+ over) (nghĩa xấu) tỏ lòng ngưỡng mộ thích thú một cách buồn cười
    tỏ lòng ngưỡng mộ một cách buồn cười trước tấm ảnh của một ngôi sao nhạc pop