Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salivate /'sæliveit/  

  • Động từ
    nước bọt; chảy nước dãi
    con chó chảy nước dãi khi thấy khúc xương