Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splutter /'splʌtə[r]/  

 • Động từ
  (cách viết khác sputter) nói lắp bắp
  thổi phì phì
  nó lặn xuống nước rồi trồi lên ho và thở phì phì
  splutter something [out]
  lắp bắp nói ra điều gì
  splutter [outa few words of apology
  lắp bắp nói vài lời xin lỗi
  Danh từ
  tiếng phì phì; tiếng xèo xèo
  lửa xèo xèo vài tiếng khi trời bắt đầu mưa rồi tắt ngấm

  * Các từ tương tự:
  splutterer