Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quyến rũ; hấp dẫn
  a seductive woman
  một chị phụ nữ đầy quyến rũ
  a seductive smile
  nụ cười quyến rũ
  this offer of a high salary is very seductive
  việc đề nghị lương cao như thế quả là rất hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  seductively, seductiveness