Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  còi [báo hiệu]
  a police siren
  còi cảnh sát
  an air-raid siren
  còi báo động không tập
  xe cứu hỏa vừa chạy vừa rú còi inh ỏi
  tiên chim (thần thoại Hy Lạp)
  người đàn bà quyến rũ đáng sợ

  * Các từ tương tự:
  sirenian