Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ phù thuỷ (trong tác phẩm Ô-đi-xê của Hô-me)