Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seductiveness /si'dʌktivnis/  

  • Danh từ
    vẻ quyến rũ; vẻ hấp dẫn