Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cám dỗ, quyến rũ
  an enticing offer
  một lời mời chào thật quyến rũ
  an enticing smell came from the bakery
  một mùi quyến rũ phát ra từ lò bánh mì

  * Các từ tương tự:
  enticingly