Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fascinating /'fæsineitiη/  

 • Tính từ
  quyến rũ, hấp dẫn, mê hồn
  a fascinating voice
  giọng nói quyến rũ

  * Các từ tương tự:
  fascinatingly