Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều paths /pɑ:z, (Mỹ pæz)
  (cách viết khác pathway, foot-path) đường mòn, đường nhỏ
  we took the path across the fields
  chúng tôi theo đường mòn qua đồng ruộng
  đường đi; con đường
  the path of a comet
  đường đi của sao chổi
  on the path of honour
  trên con đường danh vọng
  con đường; cung cách
  tôi đã mạnh mẽ khuyên nó không theo cung cách (con đường) đó
  cross somebody's path
  xem cross
  lead somebody up the garden path
  xem lead
  the primrose path
  smooth somebody's path
  xem smooth

  * Các từ tương tự:
  Path independence, Path of government spending, path-, path[o]-, pathetic, pathetic fallacy, pathetically, pathetics, pathfinder