Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procedure /prə'si:dʒə[r]/  

 • Danh từ
  thủ tục
  usual procedure
  thủ tục thông thường
  legal procedure
  thẻ tục pháp lý