Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít) vật biếu (để lấy lòng người, để xoa dịu cơn giận)
  offered as a sop to his anger
  biếu để xoa dịu cơn giận của ông ta
  mẩu bánh mì nhúng nước (nước sữa, nước súp, trước khi ăn hay nấu nướng)
  Động từ
  (-pp)
  sự nhúng nước (nói về bánh mì…)
  sop something up
  thấm (một chất lỏng với vật gì)
  sop up the water with a sponge
  thấm nước với một miếng bọt biển (để bề mặt nguyên có nước khô đi)

  * Các từ tương tự:
  sophism, sophist, sophister, sophistic, sophistical, sophistically, sophisticate, sophisticated, sophisticatedly