Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

necessary /'nesəsəri/  

 • Tính từ
  cần thiết, cần
  sleep is necessary to (forone's health
  giấc ngủ là cần thiết cho sức khỏe
  she hasn't the experience necessary for the job
  chị ta chưa có kinh nghiệm cần cho công việc
  it is necessary for us to meet
  chúng ta cần gặp nhau
  tất yếu
  the necessary consequences
  hậu quả tất yếu
  a necessary evil
  điều tai hại vẫn phải chấp nhận
  tình trạng mất việc làm được một số người xem như một điều tai hại vẫn phải chấp nhận trong cuộc đấu tranh chống lạm phát