Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indiscreet /,indi'skri:t/  

 • Tính từ
  không kín đáo, hay hở chuyện, hớ hênh
  don't tell her any secretsshe's so indiscreet
  đừng có nói với cô ta bất cứ điều bí mật gì, cô ta chúa là hay hở chuyện

  * Các từ tương tự:
  indiscreetly, indiscreetness