Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  vội vàng, hấp tấp
  a hasty departure
  sự ra đi vội vàng
  anh không nên quá hấp tấp trong việc quyết định lập gia đình