Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  kỳ cục
  a cranky person
  người kỳ cục
  a cranky idea
  ý nghĩa kỳ cục
  xộc xệch, hay trục trặc (máy móc)
  (từ Mỹ) xấu tính; cáu kỉnh