Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Mỹ colored)
  (thường trong từ ghép) có màu (gì đó)
  có màu kem
  có màu da
  (cũ) có da màu
  Coloured
  (ở Nam Phi)
  [thuộc chủng tộc] lai