Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mụ phù thủy
  người đàn bà mê hoặc
  (xấu) mụ đàn bà xấu xí

  * Các từ tương tự:
  witch-broom, witch-doctor, witch-hazel, witch-hunt, witch-hunting, witchcraft, witchery, witching, witching hour