Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơn giận điên người; sự điên tiết
  sự dữ dội; sự ác liệt
  the fury of the storm abated
  sự hung dữ của cơn bão đã dịu đi
  người phụ nữ nanh ác
  the Furies
  (số nhiều)
  nữ thần tóc rắn (thần thoại Hy Lạp)
  like fury
  (khẩu ngữ)
  mãnh liệt, như điên
  he ran like fury to catch the bus
  nó chạy như điên để đuổi kịp xe buýt