Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indignation /,indig'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự căm phẫn, sự phẫn nộ
  waves of indignation
  những làn sóng phẫn nộ

  * Các từ tương tự:
  indignation meeting