Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] mùa đông; như mùa đông; lạnh giá, giá rét
  wintry weather
  thời tiết lạnh giá
  sự lạnh lẽo, sự lạnh lùng
  a wintry smile
  nụ cười lạnh lùng