Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frosty /'frɒsti/  /'frɔ:sti/

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  giá buốt
  frosty weather
  thời tiết giá buốt
  bị phủ đầy sương giá
  lạnh nhạt
  a frosty welcome
  sự đón tiếp lạnh nhạt