Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  báo điềm xấu; gở, đáng ngại
  an ominous silence
  sự im lặng đáng ngại
  those black clouds look a bit ominous
  những đám mây đen ấy trông cũng đáng ngại một chút