Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mạnh mẽ
  vigorous supporters of human rights
  những người ủng hộ mạnh mẽ cho nhân quyền
  vigorous opposition
  sự phản đối mạnh mẽ
  these tomato plants are very vigorous
  mấy cây cà chua này rất khỏe

  * Các từ tương tự:
  vigorously, vigorousness