Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  nhanh, nhanh nhẹn
  a brisk walker
  người đi bộ nhanh
  a brisk and efficient manner
  cung cách nhanh nhẹn và có hiệu quả
  mát mẻ; khỏe khoắn
  a brisk breeze
  một làn gió nhẹ mát mẻ

  * Các từ tương tự:
  brisket, briskly, briskness